Main Menu

Joomla Slide Menu by DART Creations

ສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ວັນນີ້54
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ມື້ວານ1199
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດນີ້1253
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດ ຜ່ານມາ700
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນນີ້1954
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນຜ່ານມາ7
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ657217

Online (20 minutes ago): 11
Your IP: 54.80.198.173
,
Today: Jun 24, 2018
ຂ່າວສານ ປະຊາສຳພັນ
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ PDF Print E-mail
Written by ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
Friday, 22 June 2018 09:35

ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຂຽນເປັນຕົວ ອັກສອນຫຍໍ້ວ່າ: ‘‘ກຊສ’’ ແມ່ນກົງຈັກໜຶ່ງຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະ ບົດບາດເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຊຶ່ງປະກອບມີທີ່ດິນ, ນ້ຳ, ອາກາດ, ຊີວະນາໆພັນ, ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ລວມທັງວຽກງານໄພພິບັດທຳມະຊາດ ແລະ ການ ປ້ອງກັນໄພຈາກການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະ ສາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

Last Updated on Friday, 22 June 2018 09:35
 
ຫນ້າທີ່ PDF Print E-mail
Written by ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
Friday, 22 June 2018 09:34
 1. ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງ ຊາດ, ລັດຖະບັນຍັດຂອງປະທານປະເທດ, ດຳລັດ ແລະ ມະຕິຂອງລັດ ຖະບານ;
 2. ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນເອົາແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ ທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ມະຕິຕົກລົງຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວຽກ ງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມາເປັນແຜນຍຸດ ທະສາດ, ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດຂອງຕົນ ພ້ອມ ທັງຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ ແລະ ປາກົດ ຜົນເປັນຈິງ;
 3. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ, ປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ລັດຖະ ບານພິຈາລະນາ;
 4. ສຳຫຼວດ-ວັດແທກ, ຈັດສັນ, ສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນ ແລະ ວາງ ແຜນນຳໃຊ້ທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ; ສ້າງສຳມະໂນທີ່ດິນ, ຂຶ້ນ ແລະ ຈົດທະ ບຽນທີ່ດິນ, ປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ; ຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນຂອງລັດ, ການໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ສຳປະທານທີ່ດິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຜູ້ປະກອບທຸລະກິດທີ່ດິນ;
 5. ຄົ້ນຄວ້າສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກບັນດາອ່າງໂຕ່ງ ພ້ອມທັງກຳນົດນະໂຍບາຍໃນການພັດທະນ, ຄຸ້ມຄອງອ່າງແມ່ນ້ຳສາຍ ຫຼັກ, ອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຂ້າມຜ່ານຊາຍແດນລວມທັງອ່າງແມ່ນ້ຳທຳມະຊາດ ແລະ ອ່າງແມ່ນ້ຳທີ່ເກີດຈາກການພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນຂະໜາດໃຫຍ່;
 6. ແນະນຳໃຫ້ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງດຳເນີນການປະເມີນສິ່ງແວດ ລ້ອມຍຸດທະສາດໄປພ້ອມກັນກັບການກຳນົດນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະ ສາດຂອງຂະແໜງການ; ທົບທວນ ແລະ ຮັບຮອງເອົາບົດລາຍງານການ ປະເມີນສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງການ, ບົດລາຍງານ ການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງໂຄງການລົງທຶນລວມທັງ ດຳເນີນ ວຽກງານມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ຕາມລະບຽບຫຼັກການ;
 7. ຄຸ້ມຄອງ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງ ແວດລ້ອມ ແລະ ກຳນົດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມແບບຮອບດ້ານ;
 8. 8. ປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມມົນລະພິດທາງອາກາດ, ນ້ຳ, ດິນ, ສຽງ, ແສງ, ສີ ແລະ ກິ່ນ ຈາກແຫຼ່ງປ່ອຍ ແລະ ແຫຼ່ງທົ່ວໄປ; ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ສານ ເຄມີທີ່ເປັນພິດ, ວັດຖຸອັນຕະລາ, ສິ່ງເສດເຫຼືອອັນຕະລາຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອອື່ນໆ, ສຳຫຼວດ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບມົນລະພິດ; ວາງແຜນ, ປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂເຫດການສຸກເສີນ ທີ່ມີຜົນ ກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ;
 9. ເປັນໃຈກາງປະສານງານໃນວຽກງານຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງ, ສ້າງ ຄວາມທົນທານ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບໄພພິບັດ ແລະ ການ ປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ພ້ອມທັງເປັນຈຸດໃຈກາງໃນການແຈ້ງເຕືອນ ໄພລ່ວງໜ້າ ກ່ອນເກີດມີເຫດການໄພພິບັດຕ່າງໆ;
 10. ປັບປຸງ ແລະ ສ້າງຄວາມກຽມພ້ອມໃນການນຳໃຊ້ ຕາໜ່າງສະຖານີ ອຸຕຸການບິນ, ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸກະເສດ; ຍົກລະດັບ ແລະ ຂະຫຍາຍ ຕາໜ່າງສະຖານີອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ສະຖານີຕິດຕາມແຜ່ນ ດິນໄຫວ ເພື່ອເຮັດການບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານລວມທັງການເຮັດພະ ຍາກອນ ແລະ ການແຈ້ງເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ, ການຄົມມະ ນາຄົມທາງອາກາດ ແລະ ການຜະລິດກະສິກຳ;
 11. ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາວ່າດ້ວຍການ ຮ່ວມມືເພື່ອພັດທະນາອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງແບບຍືນຍົງ ປີ 1995 ໂດຍການ ປະສານສົມທົບກັບບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງປະເທດສະມາ ຊິກອ່າງແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລຸ່ມ, ຄູ່ຮ່ວມເຈລະຈາ, ບັນດາປະເທດຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນອື່ນໆ;
 12. ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ເໝາະສົມ ໃນ ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ເປັນ ສີຂຽວ, ຍືນຍົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຈົນ, ພັດທະນາແບບຈໍາລອງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າການນໍາໃຊ້ພາບຖ່າຍ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີອະວະກາດ ທາງ ນ້ຳ, ອະວະກາດປ່າໄມ້ ແລະ ໄພທຳມະຊາດ, ວິໄຈຄຸນນະພາບສິ່ງແວດ ລ້ອມ, ພັດທະນາຫ້ອງວິໄຈສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃນການບໍລິຫານ ແລະ ການບໍລິການ;
 13. ສ້າງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງສະຖິຕິ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ຢ່າງລວມສູນພ້ອມທັງພັດທະນາຊອບແວ ແລະ ສ້າງລະບົບ ຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ເພື່ອເກັບຮັກສາ, ສະໜອງ, ແລກປ່ຽນ ແລະ ບໍລິ ການຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ໃນຂົງເຂດຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ;
 14. ຕິດຕາມກວດກາ ການຄຸ້ມຄອງ, ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ຂອງຜູ້ປະກອບການ ລວມທັງ ຂະແໜງການລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຕິດ ຕາມສະພາບການສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 15. ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ຄຸ້ມຄອງ, ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ, ສ້າງ ແຜນບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຊັບຊ້ອນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ລວມທັງການ ສົ່ງເສີມບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ວິໄນຕໍ່ ພະ ນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງ ແວດລ້ອມ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕາມລະບຽບທີ່ກຳນົດ;
 16. ຕິດຕາມການປະຕິບັດສິດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງການຈັດຕັ້ງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂະແໜງການຕົນນັບແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສະກັດກັ້ນປາກົດການລະ ເມີດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຂອງລັດ;
 17. ຄຸ້ມຄອງ, ຊີ້ນຳ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາ-ກວດການ ແລະ ປະ ເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບ, ກົດໝາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນ ງານ, ແຜນການ ແລະ ໂຄງການ ລວມທັງນິຕິກຳທີ່ລັດຖະບານ ແລະ ກະ ຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ວາງອອກ ແຕ່ລະ ໄລຍະ;
 18. ພົວພັນຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານ, ແລກ ປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ວຽກງານຊັບພະຍາກອນທຳມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ກັບຕ່າງປະເທດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ;
 19. ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານການເງິນ, ຊັບສິນ ແລະ ເອກະສານຂອງກະຊວງ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນການ, ງົບປະມານ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານ ບັນດາກົງຈັກຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 20. ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະບານ.
 
ຂອບເຂດສິດ PDF Print E-mail
Written by ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
Friday, 22 June 2018 09:30
 1. ສະເໜີປັບປຸງແກ້ໄຂ, ສ້າງ ຫຼື ຍົກເລີກບັນດານະໂຍບາຍ, ແຜນ ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳທີ່ຕິດ ພັນກັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳ ມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 2. ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ມະ ຫາພາກ ໃນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 3. ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ຕິດພັນ ກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
 4. ອອກ ຫຼື ໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຫຼື ຖອນໃບອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ປະ ກອບການ ເຮັດການບໍລິການດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງເອົາ ບົດລາຍງານ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະ ຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 5. ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ກ່ຽວກັບວຽກງານຊັບພະຍາ ກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 6. ສະເໜີຍົກເລີກຊົ່ວຄາວ ຫຼື ຖາວອນ ຫຼື ຖອນໃບຢັ້ງຢືນ, ໃບອະນຸ ຍາດ, ໃບທະບຽນດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນ ກັບຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວ ບໍ່ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 7. ຍ້ອງຍໍ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ທີ່ມີຜົນງານ, ກ່າວເຕື່ອນ ຫຼື ນຳໃຊ້ມາດຕະການອື່ນໆຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ ຕໍ່ຜູ້ທີ່ສ້າງ ຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 8. ສະເໜີ ຫຼື ຕົກລົງສ້າງຕັ້ງ, ປັບປຸງ ຫຼື ລົບລ້າງບັນດາກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບ ກັບອົງການມີສິດອຳນາດຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ;
 9. ຕົກລົງແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ເລື່ອນຊັ້ນ, ຍ້ອງຍໍ, ປະຕິບັດ ວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍອື່ນໆ ຕໍ່ພະນັກງານຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 10. ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕາມສາຍຕັ້ງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ ໂດຍ ມີການແບ່ງຂັ້ນ, ແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສິດຕົກລົງບັນຫາໃຫ້ອົງ ການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການຄຸ້ມຄອງຢ່າງລະອຽດ;
 11. ຮຽກໂຮມພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນັກວິຊາການຂອງຂະ ແໜງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ຫຼື ລາຍງານສ່ອງແສງວຽກງານ;
 12. ວ່າຈ້າງຊ່ຽວຊານ, ພະນັກງານຕາມສັນຍາ ຫຼື ແຮງງານຊົ່ວຄາວ ທັງ ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຊ່ວຍ ແລະ ຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະ ເພາະ ດ້ວຍແຫຼ່ງທຶນຂອງໂຄງການ;
 13. ພົວພັນ, ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ຮ່ວມມື, ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ, ການລົງທຶນຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອພັດທະນາວຽກ ງານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວຽກງານ ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍ ຫຼື ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະບານບົນພື້ນ ຖານກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ທີ່ກຳນົດໄວ້;
 14. ສະເໜີເຂົ້າ ຫຼື ລາອອກຈາກການເປັນພາຄີ ຫຼື ສະມາຊິກຂອງສົນ ທິສັນຍາ ຫຼື ຂໍ້ຕົກລົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາກົນຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
 15. ສະເໜີສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງຊັບ ພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມລະດັບຊາດ, ແຂວງ, ນະ ຄອນຫຼວງ ຕາມຄວາມຈຳເປັນ;
 16. ອະນຸມັດໃຫ້ຫ້ອງການ, ບັນດາກົມ, ກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ສູນ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກອົບຮົມ ຫຼື ສຳມະນາທາງດ້ານວິຊາການ;
 17. ສະເໜີແຜນງົບປະມານ, ສ້າງແຜນລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ດັດ ແກ້ງົບປະມານຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 18. ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມທີ່ລັດຖະບານ ໄດ້ມອບໝາຍໃຫ້ສະເພາະ ແລະ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍ.
 
ການນຳ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ PDF Print E-mail
Written by ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
Friday, 22 June 2018 09:29

alt

 
ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ PDF Print E-mail
Written by ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
Friday, 22 June 2018 09:27
 1. ຫ້ອງການ;
 2. ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
 3. ກົມກວດກາ;
 4. ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື;
 5. ກົມການເງິນ;
 6. ກົມນິຕິກຳ;
 7. ກົມທີ່ດິນ;
 8. ກົມຊັບພະຍາກອນນ້ຳ;
 9. ກົມນະໂຍບາຍຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 10. ກົມສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ;
 11. ກົມຄວບຄຸມມົນລະພິດ;
 12. ກົມຄຸ້ມຄອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ;
 13. ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ;
 14. ກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງຊາດ;
 15. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 16. ສູນຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຫົວໜ່ວຍວິຊາການລະດັບສອງຂຶ້ນກັບກະຊວງ ປະກອບດ້ວຍ:

 1. ກອງຕິດຕາມກວດກາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 2. ສູນຝຶກອົບຮົມຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.

ກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳດ້ານວິຊາການ ຂອງ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຄື:

 1. ຂັ້ນແຂວງ ມີພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 2. ຂັ້ນເມືອງ ມີຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ.
 
Page 1 of 116