Main Menu

Joomla Slide Menu by DART Creations

ສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE ip='54.227.104.40' AND (tm + '600') > '1516509819'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT MAX(id) FROM jos_vvisitcounter
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516381200' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm = '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1515862800' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1514739600' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1512061200' AND tm < '1514739600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516508619'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ວັນນີ້
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ມື້ວານ
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດນີ້0
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດ ຜ່ານມາ
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນນີ້0
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນຜ່ານມາ
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.227.104.40
,
Today: Jan 21, 2018
ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ PDF Print E-mail
Written by ນ. ດາລາວັນ ຫຼວງໂຄດ ແລະ ຖ່າຍພາບໂດຍ: ອະພິເດດ ແສງດາລາ   
Thursday, 17 August 2017 11:47

alt

ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນລະຫວ່າງວັນທີ 15-16 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ກຊສ) ເປັນປະທານຂອງທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ຮອງເຈົ້າແຂວງ ຫົວໜ້າກົມ ບັນດາ ຫົວໜ້າພະແນກ ຮອງຫົວໜ້າ ພຊສ ແຂວງ/ນະຄອນຫລວງ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ບຸນມີ ພຸດທະວົງ ກ່າວວ່າ: ໃນປີ 2006 ລັດຖະບານ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງອົງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຈາກນັ້ນ ກໍ່ໄດ້ປັບປຸງກົງຈັກ ການຈັດຕັ້ງ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານທີ່ດິນນັບແຕ່ສູນກາງຈົນຮອດທ້ອງຖິ່ນ ນັບແຕ່ເວລານັ້ນມາ ຈຶ່ງໄດ້ມີການລິເລີ່ມຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອສ້າງລະບົບການຈັດສັນທີ່ດິນໃນ ສປປ ລາວ ໂດຍໄດ້ກຳນົດເປັນລະບົບຄື: ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນ ຂັ້ນແຂວງ ນະຄອນຫຼວງ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນເມືອງເທສະບານ ແລະ ແຜນຈັດສັນທີ່ດິນຂັ້ນບ້ານ ເພື່ອສ້າງລະບົບການຈັດສັນທີ່ດິນ ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ຈຶ່ງໄດ້ເລີ່ມຈາກການວາງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເປັນແຜນມະຫາພາກລະດັບຊາດ ເພື່ອເປັນການ ກຳນົດຫຼັກການ ແລະຕົວເລກຊີ້ນຳກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ການປົກປັກຮັກສາ ການພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ການສ້າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ແມ່ນເພື່ອກຳນົດເຂດ ແລະ ປະເພດທີ່ດິນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຢ່າງເປັນລະບົບ ແນໃສ່ ວາງແຜນການຄຸ້ມຄອງ ປົກປັກຮັກສາພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມຫຼັກວິຊາການ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍເຮັດໃຫ້ທີ່ດິນ ກໍ່ຄື ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດຕ່າງໆ ມີຄວາມຍືນຍົງ.

ແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໄດ້ກຳນົດໄປຕາມທິດທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໂດຍອີງໃສ່ສະພາບພູມມີປະເທດ ເປັນຕົ້ນຕໍ ເພື່ອກຳນົດເຂດຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ ແລະ ພື້ນທີ່ປົກປັກຮັກສາ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ກວມເອົາ ເນື້ອທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງປະເທດ ທັງນີ້ ກໍ່ເພື່ອສ້າງເປັນທຶນຮອນໃຫ້ປະເທດຊາດ ແລະ ຄວາມດຸ່ນດ່ຽງທາງດ້ານທຳມະຊາດ ຮັກສາຄວາມ ອຸດົມສົມບູນທາງດ້ານຊີວະນາໆພັນ ລະບົບນິເວດ ແລະ ຮັກສາແຫຼ່ງນ້ຳໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍ່ເພື່ອຕອບ ສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທຳມະຊາດ ການຜະລິດສະບຽນອາຫານ ທັງເປັນການຫຼຸດຜ່ອນ ປ່ອຍອາຍພິດເຮືອນແກ້ວ ແລະ ດູດຊັບທາດກາກບອນອີກດ້ວຍ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຈະໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຫຍໍ້ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະເໜີ ຮ່າງແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ແບ່ງຈຸກຸ່ມສົນທະນາປຶກສາຫາລື ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງແຜນ ແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມອີກ.

alt

alt

alt

alt

Last Updated on Thursday, 17 August 2017 11:55