Main Menu

Joomla Slide Menu by DART Creations

ສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ວັນນີ້823
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ມື້ວານ1697
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດນີ້823
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດ ຜ່ານມາ8317
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນນີ້23247
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນຜ່ານມາ270
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ678754

Online (20 minutes ago): 24
Your IP: 54.81.238.157
,
Today: ມ.ນ. 25, 2018
ໜ້າທີ່ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ PDF ພິມ ອີເມລ
ວັນຈັນທີ່ 06 ສິງຫາ 2012 ເວລາ 14: 56

3.1    ຄົ້ນຄ້ວາ,ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງ,ແຜນນະໂຍບາຍ,ແລະ ມະຕິຄຳສັ່ງຂອງພັກ,ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ,ກົດໝາຍ ແລະ ມະຕິ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ,ລັດຖະບັນຍັດ,ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ.

3.2   ຄົ້ນຄ້ວາຮ່າງ,ສະເໜີປັບປຸງ ນະໂຍບບບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ,ກົດໝາຍ,ລັດຖະບັນຍັດ,ດຳລັດ ແລະນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນ ກັບ ຊັບພະຍຍຍາກອນທຳມະຊາດ  ແລະ   ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕໍ່ລັດຖະບານຕາມຄວາມຈຳເປັນຕົວຈິງ.

3.3   ຄົ້ນຄ້ວາຫັນເອົາ ນະໂຍບບາຍ,ແຜນການ,ມະຕິຕົກລົງ ຂອງລັດຖະບານ ມາເປັນແຜນການ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ຂອງຂະແໜງການ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດຜົນສູງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

3.4ກວດກາ, ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີມີລັກສະນະທາງບໍລິການ.ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ສະເໜີ ອົງການທີ່ທີສິດອຳນາດ ໃນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ມີລັກສະນະທາງແພ່ງ ແລະ ທາງອາຍາ ທີ່ພົວພັນເຖິງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

3.5   ສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່: ຈັດສັນ,ຈັດແບ່ງເຂດ ແລະ ຈັດແບ່ງປະເພດ ສຳລັບ ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ເຂດໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ສຳປະທານທີ່ດິນ,ສ້າງແຜນແມ່ບົດ ເພື່ອການຈັດສັນທີ່ດິນ ລະດັບທ້ອງຖິ່ນ,ເຂດແຄ້ວນ ແລະ ແຫ່ງຊາດ,ວງແຜນການນຳໃຊ້ ແລະ ພັດທະນາທີ່ດິນ ໂດຍມອບຄວາມ ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນຄຸ້ມຄອງ,ປົກປັກຮັກສາ,ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້.

3.6   ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ຕົກລົງ ກ່ຽກັບການ ຫັນປ່ຽນປະເພດທີ່ດິນ ໂດຍອີງໃສ່ ທ່າແຮງ ແລະ ຈຸດພິເສດຂອງ ແຕ່ລະເຂດ ແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນຂອງການສຳຫຼວດທີ່ດິນ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນການ ນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ຕາມເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ຂອງແຕ່ລະໄລຍະ,ຄົ້ນຄ້ວາຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຫັນສິດໃຊ້ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ,ການອະນູຍາດສິດໃຊ້ ແລະ ສິດນຳໃຊ້ທີ່ດິນ.

3.7   ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ດຳເນີນການສຳຫຼວດ-ວັດແທກ ເພື່ອຂື້ນທະບຽນທີ່ດິນ, ອອກໃບຕາດິນ,ໃບແຜນທີ່ດິນ,ສ້າງແຜນທີ່ດິນ,ແຜນທີ່ຕາດິນ,ອະນຸມັດ ໃຫ້ເຊົ່າ ຫຼື ໃຫ້ສຳປະທານທີ່ດິນ,ກວດກາການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ ພ້ອມທັງເກັບກຳສຳມະໂນທີ່ດິນ, ປະເມີນມູນຄ່າທີ່ດິນ,ຈົດທະບຽນ ນິຕິກຳກ່ຽວກັບທີ່ດິນ.

3.8   ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ*ແບບປະສົມປະສານ ໃນຂອບເຂດອ່າງນໍ້າຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ອ່າງແມ່ນໍ້າສາຂາທີ່ສໍ້າຄັນ (ອ່າງນໍ້າງື່ມ,ນໍ້າເທີນ-ນໍ້າກະດິງ,ເຊບັ້ງໄຟ,ເຊບັ້ງຫຽງ,ເຊກອງ ແລະ ອ່າງນໍ້າທຳມະຊາດ ແລະ ອື່ນໆ).

3.9ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືພັດທະນາ ອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ແບບຍືນຍົງ ປີ 1995 ຮ່ວມກັບບັນດາປະເທດພາຄີ ແມ່ນໍ້າຂອງ ໃນການຄົ້ນຄ້ວາ ບັນດາ ນະໂຍບາຍ,ແຜນຍຸດທະສາດ,ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາ ທີ່ພົວພັັນກັບນໍ້າ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼງນໍ້າ ໃນຂອບເຂດອ່າງອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍແນໃສ່ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ,ຄວາມດຸນດ່ຽງຂອງລະບົບນິເວດ,ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສັງຄົມ ແລະ ຂະຫຍາຍການຮ່ວມມື ກັບບັນດາ ປະເທດພາຄີ ຢູ່ໃນຂອບເຂດອ່າງແມ່ນໍ້າຂອງ,ບັນດາປະເທດ ແລະ ອົງການ ຜູ້ໃຫ້ທຶນອື່ນໆ.

3.10  ຊຸກຍູ້,ສົ່ງເສີມ ການສຶກສາ ແລະ ສ້າງຈິດສຳນຶກ ກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາເລືອກເຟັ້ນ ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ,ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ລະບົບນິເວດທຳມະຊາດ ມີຄວາມອຸດົມສົມບູນ,ສະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ໃຫ້ຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານ ເຮັດໃຫ້ຕົວເມືອງ  ຂຽວສະອາດ ​ແລະ ງາມ​ຕາ.

3.11ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ​ທາງ​ອາກາດ,​ນໍ້າ,ດິນ,ສຽງ,​ແສງ,​ສີ  ​ແລະ ກິ່ນ ຈາກ​ແຫຼ່ງປ່ອຍ ​ແລະ ​ແຫຼ່ງທົ່ວ​ໄປ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສານ​ເຄມີ,​ວັດຖຸ​ອັດ​ຕະລາຍ ​ແລະ ສິ່ງ​​ເສດ​ເຫຼືອ ລວມທັງ​ສິ່ງ​ເສດ​ເຫຼືອອັນຕະລາຍ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທ​​ດ. ຄວບ​ຄຸມ ​ແລະ ອະນຸມັດ ການ​ນຳ​​ເຂົ້າ-​ສົ່ງ​ອອກ,​ສົ່ງ​ຜ່ານ,ຂົນ​ສົ່ງ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້ ສິ່ງ​​ເສດ​ເຫຼືອອັນຕະລາຍ,​ສານ​ເຄມີ​ທີ່​ເປັນ​ພິດ ​ແລະ ສານ​ທີ່​ກໍ່​ໃຫ້​ເກີດ ມົນ​ລະ​ພິດ​ດັ່ງກ່າວ.

3.12   ສຳ​ຫຼວດ ​ແລະ ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ຄວບ​ຄຸມ​ມົນ​ລະ​ພິດ,​ວາງ​ແຜນ,​ປ້ອງ​ກັນ,​ສັກັດ​ກັ້ນ ​ແລະ ​ແກ້​ໄຂ​ເຫ​ດການ​ສຸກ​ເສີນ ທີ່​ມີ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ ​ແລະ ​ໄພພິບັດ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

3.13   ທົບ​ທວນ,​ຢັ້ງຢືນ ​ແລະ ຮັບຮອງ​ເອົາ ບົດບາດ​ລາຍ​ງານ ການ​ປະ​ເມີນ​ຜົນ​ກະທົບ​ບ ຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ສັງຄົມ ຂອງ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ກ່ອນ​ການ​​ເຊັ່ນ​ສັນຍາ​ສຳ​ປະທານ,​ສັນຍາ​ຂຸດ​ຄົ້ນ,​ປຸງ​ແຕ່ງ,ກໍ່ສ້າງ ​ແລະ ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕິດຕາມ​ກວດກາ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອ​ມ ລວມທັງ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ໃຫ້​ຜົນ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ ​ແລະ ປະຊາຊົນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະທົບ ຈາກ​ໂຄງການ​ລົງທຶນ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ງຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ​ດັ່ງກ່າວ.

3.14​ເປັນ​ໃຈກາງ ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ ກ່ຽວກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ຕິດພັນກັບ​ການ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ ​ໃນ​ການ​ປັບ​ຕົວ​ເຂົ້າ​ກັບ​ສະພາບ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ ດິນ​ຟ້າ​ອາ​ກາກ,​ຫຼຸດຜ່ອນ​ຜົນ​ກະທົບ​ຕ່າງໆ,ຫຼຸດຜ່ອນ​ການ​ປ່ອຍ​ທາດ​ອາຍ​ພິດ​ເຮືອນ​ແກ້ວ  ຈາກການ​ເຊື່ອມ​ໂຊມ ​ແລະ ການ​ທຳລາຍ​ປ່າ​ໄມ້ ​ເພື່ອ​ທະວີ​ເນື້ອ​ຫຸ້ມ​ປົກ​ຂອງ​ປ່​ໄມ້ ​ໃຫ້​ກາຍ​ເປັນ​ແຫຼ່ງຊຶມ​ຊັບ ອາຍ​ກາກ​ບອນ,​ສົ່ງ​ເສີມ ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ສະອາດ.

3.15ສຳ​ຫຼວດສ້າງ​ແຜນ​ທີ່​ທໍລະນີ​ສາດ-​ແຮ່​ທາດ ມາດຕາ​ສ່ວນ​ຕ່າງໆ, ກຳ​ນົດ​ເຂດ​ຊັບພະຍາກອນ​ແຮ່​ທາດ ທີ່​ຍັງ​ບໍ່ທັນ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ, ​ເຂດ​ຈຳກັດ​ຕ່າງໆ, ກຳ​ນົດສຳ​ຫຼວດ ​ແລະ ​ເຂດ​ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ ບໍ່​ແຮ່.

3.16. ຕົກລົງ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ໃຫ້​ສິດ​ສຳ​ປະທານ​ເນື້ອ​ທີ່ ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳ​ຫຼວດ, ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-​ເຕັກນິກ ສຳລັບ​ທໍລະ​ນີສາດ-​ແຮ່​ທາດ. ກວດກາ-​ກວດ​ຜ່ານ ​ແລະ ຢັ້ງຢືນ​ການ​ປະຕິບັດ​ບັນດາ​ໂຄງການ​ສຳ​ຫຼວດ, ສຶກສາ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ທາງ​ດ້ານ​ເສດຖະກິດ-​ເຕັກນິກ ​ແລະ ຢັ້ງຢືນ​ຜົນ​ການ​ວິ​ໃຈ​ແຮ່​ທາດ​ຕ່າງໆ.

3.17ດຳ​ເນີນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດ, ກຳນົດ​ເຂດ, ວາງ​ມາດ​ຕະການ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ປ້ອງ​ກັນ, ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ,​ພັດທະນາ, ຟື້ນ​ຟູ​ບູລະນະ ​ແລະ ຂື້ນ​ທະບຽນ ຊັບພະຍາກອນ​ປ່າ​ໄມ້ ​ໃນ​ເຂດ​ປ່າ​ປ້ອງ​ກັນ ​ແລະ ປ່າ​ສະຫງວນ, ລວມທັງ​ເຂດ​ຫວງ​ຫ້າມ, ​ເຂດ​ປ່າ​ໄມ້ ທີ່​ມີ​ຊະນິດ​ພັນ​ພຶດ ​ແລະ ສັດປ່າ ທີ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ ຫາ​ຍາກ ​ແລະ ​ໃກ້​ຈະ​ສູນພັນ. ຕິດຕາມ​ກວດກາ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປ່າ​ໄມ້, ການ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ໄມ້ ​ແລະ ການ​ເກັບ​ກູ້​ເຄື່ອງ​ປ່າ​ຂອງ​ດົງ, ຊີວະ​ນາໆພັນ, ການ​ນຳ​ໃຊ້​ປະ​ໂຫຍ​ດຂອງປ່າ​ໄມ້ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

3.18  ສ້າງ​ຕັ້ງ ລະບົບ​ເຕື່ອນ​ໄພ ລ່ວງໜ້າ ​ເພື່ອ​ເຮັດໜ້າທີ່ ພະຍຍາກ​ອນ​ໄພ​ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ​ໄພ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ ​ແລະ ​ແຈ້ງ​ເຕືອນ​ໄພ​ທຳມະ​ຊາດ ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິ​ຜົນ. ປັບປຸງ ​ແລະ ຍົກ​ລະດັບ​ຕາໜ່າງສະຖານີ​ອຸຕຸນິຍົມ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ, ສະຖານີ​ຕິດຕາມ ​ແຜ່ນດິນ​ໄຫວ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

3.19 ​ປັບປຸງ ​ແລະ ສ້າງ​ຄວາມ​ກຽມພ້ອມ ​ໃນ​ການ​ນຳ​ຊ້ ຕາໜ່າງສະຖານີ​ອຸຕຸ​ການບິນ ​ເພື່ອ​ບໍລິການ​ໃຫ້​ແກ່ວຽກງານ​ຄົມມະນາຄົມ​ທາງ​ອາກາດ, ຟື້ນ​ຟູ ​ແລະ ປັບປຸງ​ຕາໜ່າງ ສະຖານີ​ອຸຕຸ​ກະ​ເສດ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ ​ແຜ​ນງານ​ຄ້ຳປະກັນ ສະບຽງອາຫານ ​ແລະ ການ​ຜະລິດ ​ເປັນ​ສິນຄ້ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທ​ດ.

3.20ຄ້ວາ, ​ເລືອກ​ເຟັ້ນທາງ​ເລືອກ ​ແລະ ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ທີ່​ເໝາະສົມ ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ຕິດຕາມ​ກວດກາ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ, ລວມທັງ​ການ​ສຶກສາ ​ແລະ ຄົ້ນ​ຄ້ວາ​ທ່າ​ແຮງ​ປາຍ​ແຫຼມ,ສາຍ​ກ່ຽວພັນ ລະ​ຫວ່າງ​ຄວາມທຸກ​ຍາກ ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ຢ່າງ​ສົມ​ເຫດ​ສົມ​ຜົນ. ສ້າງ​ເຂດ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ປະຈຳ​ພາກ (ພາກ​ເໜືອ, ພາກ​ກາງ ​ແລະ ພາກ​ໃຕ້) ສ້າງ​ຫ້ອງ​ທົດ​ລອງ​ລະດັບ​ຊາດ ​ເພື່ອ​ໃຫ້ການ​ບໍລິການ ດ້ານ​ການ​ວິ​ໃຈ​ຄຸນ​ນະພາ​ບ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ, ​ແຮ່​ທາດ ​ແລະ ອື່ນໆ.

3.21 ຄຸ້ມ​ຄອງ, ​ໂຄສະນາ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ແລະ ສະໜອງຂໍ້​ມູນ-​ຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບ ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ ລວມທັງ​ສະພາບ ​ໄພພິບັດ​ທາງ​ທຳ​ມະ​ຊາດ  ​ແລະ ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ ​ແລະ ຜົນ​ຂອງ​ການ​ວິ​ໃຈ​ຕ່າງໆ ​ໃຫ້​ແກ່​ສັງຄົມ.

3.22ຄຸ້ມ​ຄອງ, ກໍ່ສ້າງ, ບຳລຸງ​ຍົກ​ລະດັບ, ປະກອບ ​ແລະ ຈັດ​ວາງ  ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆ ທັງ​ທາງ​ດ້ານ​ປະລິມານ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບ ຢູ່​ສູນ​ກາງ ​ ​ແລະ ຄຸນ​ນະພາ​ບ  ຢູ່​ສູນ​ກາງ  ​ແລະ ທ້ອງ​ຖິ່ນ ຕາມ​ລະບົບ​ສາຍ​ຕັ້ງ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງການ​ຂອງ​ຕົນ ​ເພື່ອ​ຮັບປະກັນ ການ​ຕອບ​ສະໜອງກັບ​ຄວາມ​ຮຽກຮ້ອງ​ຕ້ອງການ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດນະ​ໂຍບາຍ  ດ້ານ​ຕ່າງໆ,  ວຽກງານ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ມະຫາຊົນ, ວຽກງານ​ໂຄສະນາ​ອົບຮົມ ​ແລະ ອື່ນໆ. ຄົ້ນ​ຄ້ວາ, ປັບປຸງ ບູລະນະ​ກົງ​ຈັກ​ການຈັດ​ຕັ້ງ, ກຳນົດ​ຕຳ​ແໜ່ງງານ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ ກັບ​ໜ້າທີ່ ການ​ເມືອງ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ.

3.23ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍລິຫານ, ການ​ເງີ​ນ. ​ເລຂານຸການ-​ພິທີ​, ​ເປັນ​ໃຈກາງ​ປະສານ ​ແລະ ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ງານ ​ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ​ໃນ​ການຈັດ​ຕັ້ງ ​ແລະ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ວຽກງານ​ລວມ ຂອງ​ກະຊວງ. ຂື້ນ​ແຜນ​ງົບປະມານ, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເງີ​ນ, ຊັບ​ສົມບັດ​ຂອງ​ລັດ ຖືກ​ເປົ້າໝາຍ ​ແລະ ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ລະບຽບກົດໝາຍ. ​ເກັບ​ຄ່າ​ທຳນຽມ ​ແລະ ຄ່າ​ບໍລິການ ກ່ຽວັກັບ ວຽກງານ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ລວມທັງ​ວຽກງານ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ,​ອຸຕຸນິຍົມ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ, ພ້ອມ​ທັງ​ຂື້ນ​ແຜນ​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ຮັບ​ໃຊ້​ວຽກງານ​ຂອງ​ຕົນ ຕາມ​ລະບຽບກົດໝາຍ.

3.24ກວດກາ ການ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິ​ບັດ​ແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳ​ສັ່ງ ຂອງ​ພັກ ​ແລະ ບັນດາ​ກົດໝາຍ ​ແລະ ນິຕິ​ກຳ​ຕ່າງໆ ຂອງ​ລັດ. ປະຕິບັດ ນະ​ໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບ​ການ​ຕ້ານ ​ແລະ ສະກັດ​ກັ້ນ ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ຢ່າງ​ເຂັ້ມ​ງວດ,  ​ເປັນ​ໃຈກາງ  ຄົ້ນຄວ້າ​ແກ້​ໄຂ ຄຳ​ຮ້ອງ​ຟ້ອງ-​ຮອງ​ທຸກ, ຄຳ​ສະ​ເໜີຂອງ​ສະມະ​ຊິກ, ພະນັກງານ​ລັດຖະກອນ ​ແລະ ພົນລະ​ເມື​ງ ​ໃນ​ຂອບ​ເຂດ​ສິດ,ໜ້າທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ ຂອງ​ຕົນ.

3.25ສ້າງ, ປັບປຸງ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ ກອງ​ທຶນ ​ເພື່ອ​ສົ່ງ​ເສີມ ​ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກງານ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ,​ປົກ​ປັກ​ຮັກສາ, ຟື້ນ​ຟູ​ບູລະນະ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ​ໃຫ້​ຍືນ​ຍົງ ລວມທັງ​ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ໄພພິບັດ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ.

3.26ພົວພັນ ​ແລະ ຮ່ວມ​ມື ກັຕ່າງປະ​ເທດ ​ແລະ ບັນດາ​ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ ​ເພື່ອຍາດ​ແຍ່ງ ​ເອົາ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ-​ວິຊາ​ການ  ​ແລະ ທຶນ​ຮອນ  ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ​ແລະ ພັດທະນາ​ວຽກງານ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ລວມທັງ​ວຽກງານ​ຄຸ້ມ​ຄອງ  ​ໄພພິບັດ ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ດິນ​ຟ້າ​ອາກາດ, ອຸຕຸນິຍົມ ​ແລະ ອຸ​ທົກ​ກະສາ​ດ ພ້ອມ​ທັງ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ​ຕໍ່ສັນຍາ, ຂໍ້​ຕົກລົງ​ສາກົນ ທີ່ ສປປ ລາວ ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ເປັນ​ພາຄີ ​ແລະ ສະມະ​ຊິກ ຢ່າງ​ຕັ້ງໜ້າ.

3.27  ປະ​ເມີນຜົນ ​ແລ​ະ ສະຫຼຸບສັງ​ລວມການ​ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ການ​ເມືອງ ຂອງ​ຂະ​ແໜງການ​ຕົນ ​ແລ້ວ ລາຍ​ງານ​ໃຫ້​ ລັດຖະບານ ​ແລະ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ເປັນ​ປົກກະຕິ.

3.28 ປະຕິບັດໜ້າທີ່​ອື່ນໆ ຕາມ​ທີ່​ລັດຖະບານ​ໄດ້​ມອບໝາຍ​ໃຫ້​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ຕາມ​ທີ່​ກຳນົດ​ໄວ້​ໃນ​ລັດຖະທຳ​ມະນູນ ​ແລະ ກົດໝາຍ.