Main Menu

Joomla Slide Menu by DART Creations

ສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE ip='54.227.104.40' AND (tm + '600') > '1516509507'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT MAX(id) FROM jos_vvisitcounter
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516381200' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm = '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1515862800' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1514739600' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1512061200' AND tm < '1514739600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516508307'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ວັນນີ້
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ມື້ວານ
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດນີ້0
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດ ຜ່ານມາ
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນນີ້0
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນຜ່ານມາ
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.227.104.40
,
Today: ມ.ກ. 21, 2018
ເອກະສານ ເຜີຍແຜ່
ຂອບ​ການ​ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມແລະສັງຄົມ ຂອງໂຄງານ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບປະສົມປະສານ... PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ   
ວັນອັງຄານທີ່ 11 ເມສາ 2017 ເວລາ 14: 07

ເອກະສານ ດັ່ງກ່າວນີ້ ແມ່ນ ຂອບ​ການ​ປ້ອງກັນຜົນກະທົບຕໍ່ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳແບບປະສົມປະສານ ສຳລັບ ສປປ ລາວ ​​ແມ່ນ​ຈະປະຕິບັດ​ໃນທຸກການ​ລົງທຶນ ​ແລະ ມີການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ ທາງ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ ​ແລະ ດ້ານ​ງົບປະມານ ຈາກໂຄງການ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນນໍ້າ ແບບປະສົມປະສານ ໄລຍະເພີ່ມງົບປະມານ (M-IWRMP-AF) ​ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ທະ​ນາຄາ​ນ​ໂລກ​ເປັນ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ.

ໜ່ວຍງານ​ຄຸ້ມຄອງ​ໂຄງການ​ (PMU) ຂອງກົມ​ແຜນການ ແລະການຮ່ວມມື(DPC), ກະຊວງ​ຊັບພະຍາກອນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ ​ແລະ ສິ່ງ​ເ​ເວດ​ລ້ອມ (MONRE) ​​ແມ່ນຈຸດປະສານງານຫຼັກ​​ໃຫ້​ແກ່ໂຄງການ​ຕ່າງໆຂອງ ສປປ ລາວ, ສ່ວນໜ່ວຍງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​​ໂຄງການ​ສະ​ເພາະ ຂອງ​ກົມ​ລ້ຽງສັດ ​ແລະ ການ​ປະມົງ ​ແລະ ກົມ​ຊົນລະປະທານ, ກະຊວງ​ກະສິກຳ ​ແລະ ປ່າ​ໄມ້ ​​ເປັນໜ່ວຍງານ​ຮັບຜິດຊອບ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ອົງ​ປະກອບ​ຍ່ອຍ​ສະ​ເພາະ ​ແລະ ປະຕິບັດ​ຢ່າງ​ຮັບປະກັນ​ຕາມຂອບ​ວຽກ​ການວາງ​ແຜນ​ວຽກກຸ່ມ​ຊົນ​​ເຜົ່າ ລວມທັງ ການ​ຮັກສາ​ຂໍ້​ມູນ​ທັງໝົດຂອງ​ໂຄງການ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ ​ເພື່ອ​​ເປັນ​ຂໍ້​ມູນ​ໃຫ້​ແກ່​ທະນາຄານ​ໂລກ​ໃນ​ການ​ທົບ​ທວນ​ໂຄງການ.

ເອກະສານ​ ສະບັບ​ນີ້​ ຖື​ເປັນ​ເອກະສານທີ່​ສາມາດ​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້ ​ແລະ ບໍ່​ສາມາດດັດ​ແກ້​ຂອບ​ຂອງ​ກິດຈະກຳຕາມ​ສະຖານະ​ການ​ປ່ຽນ​ແປ​ງ​ໃດໆ, ​ຄວນມີ​ການ​ປຶກສາຫາລື ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ​ແລະ ​ທົບ​ທວນຂອບ​ວຽກ​ດັ່ງກ່າວ ກັບ​ທະນາຄານ​ໂລກ ດັ່ງມີລາຍການເອກະສານ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

  1. ຄູ່ມືແນະນຳ ການສ້າງຕັ້ງວຽກງານຄຸ້ມຄອງການປະມົງ ແບບປະສົມປະສານ ໃນ ສປປ ລາວ
  2. ກອບນະໂຍບາຍການທົດແທນຄືນ ແລະ ຍົກຍ້າຍຖີ່ນຖານ
  3. ຂອບໜ້າວຽກການພັດທະນາກຸ່ມຊົນເຜົ່າ (EGPF)
  4. ຄູ່ມືແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວຽກງານສົ່ງເສີມ ທາງເລືອກການປັບປຸງຊິວິດການເປັນຢູ່
  5. ຂອບວຽກການປ້ອງກັນ ຜົນກະທົບຕໍ່ສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (ESMF)
  6. ຄູ່ມືແນະນຳ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການນຳໃຊ້ທືນໃນວຽກງານພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
  7. ບົດແນະນຳ ການກໍ່ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຂະຫນາດນ້ອຍລະດັບຊຸມຊົນ ສຳລັບອົງປະກອບຍ່ອຍ 3-1-1 (ສະບັບພາສາລາວ ຍັງບໍ່ທັນເປັນທາງການ)
຃ຓແຌະຌາ
ກາຌສາຄຉຄວຽກ຃ຓ຃ຬຄກາຌຎະຓຄແຍຍຓສວຌອວຓ  
ໃຌ ສ ຎ ຎ ລາວ
LAST_UPDATED2
 
ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ ຂອງ​ໂຄງ​ການ M-IWRM PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ຜູ້ບໍລິຫານລະບົບ   
ວັນສຸກທີ່ 17 ມີນາ 2017 ເວລາ 12: 54

ກະລຸນາ ດາວໂຫລດ ເອກະສານ ຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ດ້ານ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງ​ຄົມ ຂອງ​ໂຄງ​ການ M-IWRM

LAST_UPDATED2