Main Menu

Joomla Slide Menu by DART Creations

ສະຖິຕິຈຳນວນຜູ້ເຂົ້າຊົມ

No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE ip='54.227.104.40' AND (tm + '600') > '1516509598'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT MAX(id) FROM jos_vvisitcounter
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516381200' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm = '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1515862800' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1514739600' AND tm < '1516467600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1512061200' AND tm < '1514739600'
No valid database connection Can't open file: './monre_monre/jos_vvisitcounter.frm' (errno: 24) SQL=SELECT COUNT(*) FROM jos_vvisitcounter WHERE tm >= '1516508398'
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ວັນນີ້
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ມື້ວານ
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດນີ້0
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ອາທິດ ຜ່ານມາ
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນນີ້0
mod_vvisit_counterຜູ້ເຂົ້າຊົມ ເດືອນຜ່ານມາ
mod_vvisit_counterລວມທັງຫມົດ0

Online (20 minutes ago):
Your IP: 54.227.104.40
,
Today: ມ.ກ. 21, 2018
ສະພາພິຈາລະນາ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ PDF ພິມ ອີເມລ
ຂຽນໂດຍ ສົມອຸລາ ຍະພິຈິດ   
ວັນສຸກທີ່ 12 ພຶດສະພາ 2017 ເວລາ 11: 22

altalt

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ໃນວັນທີ 11 ພຶດສະພານີ້ ພາຍໃຕ້ການເປັນ ປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນປອນ ບຸດຕະນະວົງ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສົມມາດ ພົນເສນາ, ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ຂຶ້ນສະ ເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳສະ ບັບປັບປຸງ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວ ເຖິງເຫດຜົນ ແລະ ຄວາມຈຳ ເປັນໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາ ກອນນ້ຳວ່າ: ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ນ້ຳ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ມາ 21 ປີ ຊຶ່ງຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ເຫັນວ່າ: ໂຄງການ ແລະ ເນື້ອໃນ ຍັງມີຊ່ອງວ່າງ, ບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຈະແຈ້ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຕກຕ່າງກັນເປັນສາເຫດ ໃຫ້ການນຳເອົາກົດໝາຍໄປ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ບໍ່ເປັນເອກະພາບ ຄື: ໂຄງສ້າງ ຂອງ ກົດໝາຍ ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງກັບ ໂຄງຮ່າງຂອງກົດໝາຍ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນ ກົດໝາຍວ່າ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ສະບັບ ເລກທີ 19/ສພຊ, ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012, ການກຳນົດ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃຫ້ແກ່ອົງການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມ ກວດກາ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນແຫຼ່ງນ້ຳ ແມ່ນຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຫຼາຍກະຊວງ.


ຊຶ່ງໃນປັດຈຸບັນ ກະຊວງ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ໄດ້ເປັນອົງການ ທີ່ຮັບຜິດຊອບລວມ ແລະ ເປັນໃຈກາງ ປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ເນື້ອໃນ ຂອງກົດໝາຍ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ກຳນົດ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ແຫ່ງຊາດ, ການອະນຸຍາດ ນຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ການປ່ອຍ ນ້ຳເປື້ອນ, ການຄຸ້ມຄອງ ອ່າງຮັບນ້ຳ, ອ່າງເກັບນ້ຳ, ນ້ຳໃຕ້ດິນ, ທີ່ດິນບໍລິເວນນ້ຳ ກໍຄື ລະບົບ ລະບາຍນ້ຳ ແລະ ບຳບັດນ້ຳເປື້ອນໃນຕົວເມືອງ, ການກຳນົດ ປະລິມານນ້ຳໄຫຼຕ່ຳສຸດ, ຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ຄ່າປ່ອຍ ນ້ຳເປື້ອນ ແລະ ການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ລະຫວ່າງ ຂະແໜງການ, ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງບັນຫາ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນເຄື່ອງມື ທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນ ຕໍ່ການຄຸ້ມຄອງ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ມີຄວາມຊັດເຈນ ກວ່າເກົ່າ, ເຂົ້າໃຈງ່າຍ, ກວມລວມ ເອົາໝົດທຸກບັນຫາ ໃນການຄຸ້ມຄອງນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຕົວຈິງ ແລະ ຄວາມຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການ ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳສະ ບັບເກົ່າ ປະກອບມີ 10 ໝວດ ແລະ 49 ມາດຕາ, ຮ່າງ ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ສະບັບປັບປຸງ ປະກອບມີ 13 ພາກ, 7 ໝວດ ແລະ 98 ມາດຕາ, ໄດ້ປັບປຸງ ທັງໝົດ 28 ມາດຕາ, ສ້າງຂຶ້ນ ໃໝ່ 67 ມາດຕາ ແລະ ຮັກສາ ເນື້ອໃນເກົ່າໄວ້ 3 ມາດຕາ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານປະທານ ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຄົ້ນຄວ້າປະກອບ ຄຳຄິດຄຳເຫັນ ໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ສະບັບປັບປຸງ ເພາະກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວມີຄວາມສຳຄັນ ເນື່ອງຈາກວ່າ ນ້ຳເປັນປັດໄຈພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການດຳລົງຊີວິດຂອງ ຄົນ, ສັດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກົດໝາຍ ດັ່ງກ່າວ ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ ແລະ ຮັດກຸມ ປະທານ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ ຄົ້ນຄວ້າ ມາດຕາ 5 ກ່ຽວກັບ ນະ ໂຍບາຍຂອງລັດຕໍ່ວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ, ມາດຕາ 13, 25, 27 ແລະ 28, ພາກທີ 4 ໄດ້ກຳນົດ ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການ ກ່ຽວກັບນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳ ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບກ່ຽວກັບວຽກງານນ້ຳ ແລະ ຊັບພະຍາກອນນ້ຳຢູ່ຂັ້ນສູນ ກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກ ສ່ວນອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຮ່າງ ກົດໝາຍ ສະບັບນີ້ ມີຄວາມຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບ ຄວາມເປັນຈິງຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ນະໂຍບາຍ 3 ສ້າງ ແລ້ວ ຫຼື ບໍ່, ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດກໍໄດ້ ພ້ອມກັນປະກອບຄຳຄິດຄຳ ເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາດ້ວຍ ຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອໃຫ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບນຳ ໄປພິຈາລະນາ ແລະ ແກ້ໄຂ, ກ່ອນ ທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງ ເອົາດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ ເປັນສ່ວນຫຼາຍ.

alt

alt


LAST_UPDATED2